Anmälan och kursavgift ht 2018
till Playful Voices

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Kursavgift ht 2018: 1700 kr

Sista anmälningsdatum: 5 september

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!

Kursavgiften betalas in på
Plusgironummer 69 70 52-9
Swish 076 260 71 92


Skriv ditt för och efternamn+Playful


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.
Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 14 ggr , 1 orkesterrepetition, 1 konsert
Repetitionstid per gång: 2 tim 
Repetitionsdag:Torsdagar kl 19.00-21.00
Kursstart: 6 september
Repetitionslokal: Vanadisvägen 16, Matteusskolan (T-bana, Odenplan)
Konsert: Söndag 16 december kl. 18.00
Konsertlokal: Musikaliska
Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår. 
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning sker fortlöpande fram till t.o.m
5 september eller fullsatt!