Anmälan - Vasatans körakademi

Godkänd provsjungning  behövs för nya sökanden för medverkan i körerna. (Ej befintliga medlemmar)
 

Anmälan

Tack för din anmälan! Faktura skickas inom 7 dagar.

Kursavgift ht 2022: 1850 kr inkl.moms


Plats garanteras endast med inbetald kursavgift!

Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.
Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.


Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 12 veckor
Konsert: söndag 27 november
Konsertlokal: Eric Ericsonhallen

Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår.
Allt material kommer att finnas tilllgängligt på medlemssidan.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning till kören sker fortlöpande fram t.o.m  sista anmälningsdatum eller vid fullsatt.