top of page

Anmälan - Vasatans körakademi

Godkänd provsjungning  behövs för nya sökanden för medverkan i körerna. (Ej befintliga medlemmar)
PROVSJUNGNING

Anmälan

Tack för din anmälan! Faktura skickas inom 1 dag.

Kursavgift vt 2023: 1850 kr inkl.moms


Plats garanteras endast med inbetald kursavgift!

Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.
Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.


Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 12 veckor
Konsert: söndag 7 maj
Konsertlokal: Eric Ericsonhallen

Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Allt material kommer att finnas tilllgängligt på medlemssidan.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning till kören sker fortlöpande fram t.o.m  sista anmälningsdatum eller vid fullsatt.

bottom of page