Anmälan och kursavgift
till ACAPOP: STOCKHOLM

Godkänd provsjungning gäller för nya sökanden till
ACAPOP: STOCKHOLM för medverkan i kören.


Klicka här för provsjungning.

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Det krävs en godkänd provsjungning för medverkan i kören.

Kursavgift ht 2020: 1800 kr inkl.moms

Sista anmälningsdatum: 8 september

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!


Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 14 ggr
Repetitionsdag:Onsdagar kl. 19.00-21.00
Kursstart: 9 september
Repetitionslokal: Viktor Rydberg Gymnasium , Frejgatan 30 (T-bana Odenplan)
Skivinspelning: Söndag 13 december


Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår. 
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.