Anmälan och kursavgift
till Playful Voices

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Kursavgift vt 2019: 1700 kr

Sista anmälningsdatum: 30 januari

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!

Kursavgiften betalas in på
Plusgironummer 69 70 52-9

Swish  076 260 71 92

Skriv ditt för och efternamn+Playful


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.
Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 14 ggr , 1 orkesterrepetition, 1 konsert
Repetitionstid per gång: 2 tim 
Repetitionsdag:Torsdagar kl 19.00-21.00
Kursstart: 31 januari
Repetitionslokal: Viktor Rydberg Gymnasium , Frejgatan 30 (T-bana Odenplan)
Konsert: Söndag 19 maj kl. 18.00
Konsertlokal: Musikaliska
Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår. 
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning sker fortlöpande fram till t.o.m
30 januari eller fullsatt!