Anmälan och kursavgift
till Playful Voices

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Kursavgift ht 2019: 1700 kr

Sista anmälningsdatum: 5 september

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!


Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.
Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 14 ggr , 1 orkesterrepetition, 1 konsert
Repetitionstid per gång: 2 tim 
Repetitionsdag:Torsdagar kl 19.00-21.00
Kursstart: 5 september
Repetitionslokal: Viktor Rydberg Gymnasium , Frejgatan 30 (T-bana Odenplan) sal 305
Konsert: Lördag 7 december kl. 18.00
Konsertlokal: Eric Ericsonhallen
Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår. 
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning sker fortlöpande fram till t.o.m
4 september eller fullsatt!