Anmälan och kursavgift
till Playful Voices

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Kursavgift vt 2020: 1800 kr inkl.moms

Sista anmälningsdatum: 5 februari

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!


Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.
Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 14 ggr , 1 orkesterrepetition, 1 konsert
Repetitionstid per gång: 2 tim 
Repetitionsdag:Torsdagar kl 19.00-21.00
Kursstart: 6 februari
Repetitionslokal: Viktor Rydberg Gymnasium , Frejgatan 30 (T-bana Odenplan) sal 201
Konsert: Lördag 30 maj kl. 18.00
Konsertlokal: Musikaliska
Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår. 
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning sker fortlöpande fram till t.o.m
5 februari eller fullsatt!