Anmälan och Kursavgift ht 2018
till Stockholms Musikalkör -Nivå 1

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Kursavgift vt 2019: 1700 kr

Sista anmälningsdatum: 4 februari

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!

Kursavgiften betalas in på
Plusgironummer 69 70 52-9
Swish  076 260 71 92


Skriv ditt för och efternamn+SMKN1Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.Detta ingår i avgiften:

Antal repetitionstillfällen: 14 veckor ,1 orkester repetition, 1 konsert
Repetitionsdag: Tisdagar kl. 19.00-21.00
Kursstart: 5 februari
Repetitionslokal: Artemisgatan 19 (T-bana, Ropsten) Kulturcentrum
Konsert: Söndag 19 maj kl. 18.00
Konsertlokal: Musikaliska


Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår.
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning till kören sker fortlöpande fram t.o.m  4 februari eller vid fullsatt.