Anmälan och Kursavgift
Stockholms Musikalkör nivå 2

Godkänd provsjungning krävs för nya sökanden till Stockholms Musikalkör nivå 2 för medverkan i kören.

Klicka här för provsjungning.

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Är du ny sökande till kören måste du ha gjort en godkänd provsjungning för medverkan i kören.


Kursavgift ht 2020: 1800 kr inkl.moms

Sista anmälningsdatum: 6 september

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!


Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.Detta ingår i avgiften:

Antal repetitionstillfällen: 14 veckor
Repetitionsdag: Måndagar kl. 19.00-21.00
Kursstart:7 september
Repetitionslokal: Viktor Rydberg gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana, Odenplan)
Skivinspelning:Söndag 13 december
 
Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår.
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning till kören sker fortlöpande fram t.o.m  
6 september eller vid fullsatt.