Anmälan och Kursavgift
Stockholms Musikalkör nivå 2

Godkänd provsjungning krävs för nya sökanden till Stockholms Musikalkör nivå 2 för medverkan i kören.

Klicka här för provsjungning.

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Är du ny sökande till kören måste du ha gjort en godkänd provsjungning för medverkan i kören.


Kursavgift ht 2019: 1700 kr

Sista anmälningsdatum: 1 september

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!


Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.


Detta ingår i avgiften:

Antal repetitionstillfällen: 14 veckor
1 orkester repetition, 1 konsert
Repetitionsdag: Måndagar kl. 19.00-21.00
Kursstart:2 september
Repetitionslokal: Viktor Rydberg gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana, Odenplan) sal 205
Konsert: Lördag 7 december kl. 18.00
Konsertlokal: Eric Ericsonhallen

 
Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår.
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning till kören sker fortlöpande fram t.o.m  
1 september eller vid fullsatt.