Anmälan och kursavgift
till Vasa Virtual Choir

Anmälan-Bindande


  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Kursavgift ht 2020: 1600 kr inkl.moms

Sista anmälningsdatum: 12 september

Anmälan gäller endast med inbetald kursavgift!


Faktura skickas via E-post när du har skickat in din anmälan.


Lösenord till medlemssidan fås efter inskickad anmälan och inbetald kursavgift.

För nya körmedlemmar finns möjlighet att ångra sig efter första repetitionen och därmed återbetalas hela kursavgiften.
Detta ingår i avgiften:
Antal repetitionstillfällen: 12 ggr
Repetitionsdag:Söndagar kl 19.00-21.00
Kursstart: 13 september
Allt notmaterial ingår som pdf-fil.
Alla ljudfiler i mp3 format som ska sjungas ingår. 
Allt material kommer att finnas tillgänligt på medlemssidan för nedladdning.
Samtliga repetitioner ackompanjeras av pianst.

Intagning sker fortlöpande fram till t.o.m
12 september eller fullsatt!