Covid-19
Under hösten kommer Vasastans körakademi, precis som Sveriges körförbund och Svenska kyrkans körverksamhet, att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster, som för närvarande är begränsat till max 50 deltagare. För allas trygghet kommer följande åtgärder att vidtas så länge restriktionerna gäller:

1.För att kunna hålla 2m avstånd när vi sjunger, kommer kören att delas in i två grupper, där den ena gruppen har repetition på plats och den andra gruppen följer med via zoom hemifrån. Grupperna växlas om att vara på plats varannan vecka. 
De som följer med via zoom har samma möjligheter att ställa frågor, få musikaliska instruktioner som deltagarna på plats, samt kunna se och prata med varandra. Se gruppstorlekar i punkt 6.

2.Vi sjunger i rymlig lokal, med öppet fönster och står med 2m avstånd till närmaste sångare åt alla håll.

3.10 minuters rast mitt i repetitionen för ytterligare vädring.

4. De som enbart vill delta online via zoom, får göra det.

5. Alla tar ansvar för att hålla social distans vid in- och utgång till lokalen och vid minsta tecken på förkylning som hosta, snuva, halsont eller feber stannar man självklart hemma med möjlighet att följa med online.

6.Musikalkören 1: Max 20 per grupp
   Musikalkören 2: Max 30 per grupp
   Acapop: Max 20 per grupp
  Playful voices: Max 25 per grupp

7. Lokalerna är nystädade inför varje reptition.