Detta kommer att gälla när maxgränsen på 8 personer släpper och går tillbaks till 50 personer.

Covid-19
Under våren. efter att maxgränsen på 8 personer släpps, kommer Vasastans körakademi, precis som Sveriges körförbund och Svenska kyrkans körverksamhet, att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster på max 50 deltagare. För allas trygghet kommer följande åtgärder att vidtas så länge restriktionerna gäller:
 

  • Vi sjunger i rymlig lokal med högt i tak som rymmer 200 personer. Det är mycket god ventilation. Vi står med 2m avstånd till närmaste sångare åt alla håll. Vi sjunger med öppet fönster.
  • 10 minuters rast mitt i repetitionen för ytterligare vädring.
  • Alla rep sänds via Zoom för de som är sjuka eller inte har möjlighet att kunna medverka på plats. De som enbart vill delta online via zoom, kan göra det.
  • Alla tar ansvar för att hålla social distans vid in- och utgång till lokalen och vid minsta tecken på förkylning som hosta, snuva, halsont eller feber stannar man självklart hemma med möjlighet att följa med online.
  • Musikalkören 1: Max 40 stycken. Alla sjunger tillsammans. Man kan stå med säkert avstånd i lokalen som rymmer 200 personer.
  • Musikalkören 2: Max 40 stycken. Alla sjunger tillsammans då man kan stå med säkert avstånd i lokalen som rymmer 200 personer.
  • Playful voices: Max 40stycken. Alla sjunger tillsammans då man kan stå med säkert avstånd i lokalen som rymmer 200 personer.
  • Lokalerna är nystädade inför varje reptition.

Om restriktionen på max 8 personer finns kvar senast 14 februari kommer startdatumet att skjutas fram två veckor till vecka 9!
Vi kommer att ta igen de två förlorade veckorna som en kördag under terminen.

Om restriktionen på max 8 personer finns kvar senast 28 februari kommer kursen att ställas in!

Vid inställd kurs pga. restriktioner från FHM återbetalas kursavgiften!