Covid-19
 

  • Antal deltagare är begränsad till lokalens storlek enligt FHMs rekommendationer och SFS 2021:8, källa: svenskforfattningssamling.se
  • Vi sjunger i rymlig lokal med högt i tak. Det är mycket god ventilation.
  • 10 minuters rast mitt i repetitionen för vädring.
  • Alla rep sänds via Zoom för de som är sjuka eller inte har möjlighet att kunna medverka på plats. De som enbart vill delta online via zoom, kan göra det.
  • Alla tar ansvar för att hålla social distans vid in- och utgång till lokalen och vid minsta tecken på förkylning som hosta, snuva, halsont eller feber stannar man självklart hemma med möjlighet att följa med online.
  • Lokalerna är nystädade inför varje reptition